Эм Зэт Эм Эйжэнси ХХК нь 2017 онд байгуулагдаж Мэдээлэл технологийн салбарт Вэб сайт, Мобайл аппликэйшн хийх үйлчилгээ, хөгжүүлэлт чиглэлээр дагнан ажилласаар ирсэн бөгөөд MNS ISO/IEC 29110, MNS 6285:2017 стандартын дагуу байгууллагын үйлчилгээнд зориулсан програм хангамжийн технологи болон техникийн нөөцийн үйлчилгээ үзүүлдэг.